Menú Cerrar

Via Nova Romana ao seu paso por Aquis Querquennis

En realidade, o tránsito  deste roteiro polo lugar foi o que habería de motivar a erección das antigas construcións, hoxe día ruínas arqueolóxicas. Como xa se manifestou noutro lugar, percorrería  entre Braga e Astorga 215 millas, uns 300 kolómetros, recalando en dez mansións intermedias sucesivas  coñecidas cos nomes de   Salaniana, Aquis Ogeresibus, segundo as nosas últimas investigacións, Aquis Querquennis, Geminas, Salientibus, Praesidium, Nemetobriga, Foro, Gemestario, Bergidum e Interamnium . A que di relación co noso emprazamento é a de Aquis Querquennis aínda que, a territorio quarquerno pertence, así mesmo, a de Aquis Ogeresibus (Lobios). Non corresponde realizar aquí unha análise integral senón ,tan só, as referencias precisas que a relacionan co noso xacemento.

A vía, procedente de Braga, traspoñía  o río Limia polo viaduto de Ponche Pedriña, genuínamente romano, unhas decenas de metros ao norte do actual dique de contención do pantano de As Cunchas, manténdose aquel   asolagado agora permanentemente debido ao nivel , alí  case  continuo, das augas do encoro. Proseguiría polas proximidades meridionais de Hermille, arribando seguidamente aos Chaos, onde, derivando cara ao leste, abandonaría o trazado da actual estrada para ,seguindo a derrota da antiga, hoxe día convertida en camiño carretero, arribar a Portoquintela e Ou Baño.Lamentablemente, con todo, resulta obrigado aclarar que, a pesar dos abundantes vestixios epigráficos con ela relacionados, son case inexistentes os estruturais ao longo de todo este tramo.

Máis aló da mansión de Aquis Querquennis, e ata A Feira Nova, o roteiro prolongaríase polo sur de As Maus, cruzando o río Cadós por  unha ponte, hoxe día desaparecido, rumbo ás hortas meridionais da aldea de Nigueiroá para proseguir, despois, cara ao Ribeiro e Garabelos ,seguindo o encaixe da actual estrada asfaltada e torcer, a continuación e a media altura, polas ladeiras de Güín, cara a Ponche Liñares. Pero tampouco neste segundo tramo consérvanse vestixios estruturais deste camiño histórico, salvo no sector final e ao longo duns oitocentos metros, a maneira  de carreiro rehundido, con bordos de agger, primeiro, e plataforma romana de certa anchura despois.

Hai algúns anos procedeuse á sinalización elemental do tramo da vía descrito por inicaitiva da Fundación Aquae Querquennae/Via Nova, coa colaboración da Consellería de Medio e o Concello de Bande ,segundo proxecto aprobado pola Dirección Xeral de Patrimonio da Xunta de Galicia que só moi sectorialmente puido ser levado levado a cabo.